Specjalizacja Alergologia

Sprzedaż, przechowywanie i transport produktów leczniczych i medycznych w reżimie 2-8 st C AKTYWNY ZIMNY ŁAŃCUCH

Diagnostyka

Diagnostyka chorób alergicznych

Algorytmy diagnostyczne chorób alergicznych tradycyjnie zaczynają się od oceny stanu klinicznego pacjenta.1
Dalsza diagnostyka chorób alergicznych obejmuje testy skórne, oznaczanie stężeń IgE całkowitego i IgE alergenowoswoistych oraz próby prowokacyjne. Testy skórne wg Stanowiska Panelów Eksperckich Polskiego Towarzystwa Alergologicznego z 2010 r. to wystandaryzowane badanie reaktywności skóry na kontakt z alergenem. W praktyce klinicznej wykorzystuje się punktowe testy skórne, testy śródskórne i naskórkowe testy płatkowe. Testy skórne punktowe oraz śródskórne są przydatne w wykrywaniu nadwrażliwości natychmiastowej, IgE-zależnej, natomiast testy płatkowe – nadwrażliwości opóźnionej. Testy skórne to podstawowe narzędzie diagnostyczne w alergologii i dermatologii, wyjątkowo również w innych specjalnościach, takich jak immunologia kliniczna. Służą do oceny alergii wziewnej, pokarmowej i alergii na jad owadów błonkoskrzydłych metodą nakłucia skóry2.

Informacje kluczowe:

  • Testy skórne są złotym standardem w diagnozowaniu chorób alergicznych
  • Testy skórne są doskonałym narzędziem do wykrywania uczuleń na alergeny wziewne i pokarmowe
  • Testy śródskórne mają ogromne znaczenie w przypadku diagnostyki nadwrażliwości na jad owadów i leki3

Literatura:

  1. „EAACI Molecular Allergology users guide” EAACI 2016
  2. „Alergologia – kompendium” pod red. Rafała Pawliczaka; Termedia Poznań 2013
  3. „EAACI Global Atlas of Allergy” EAACI 2014

Testy alergiczne wiodących producentów europejskich

Prick testy

Oferty do pobrania:

HAL Allergy Diater

Import docelowy (na dzień dzisiejszy)

Oferty do pobrania:

Wniosek na import docelowy

Dystrybucja bezpośrednia

Sprzęt medyczny

Lancety

Nożyki do testów, w najbardziej konkurencyjnej ofercie cenowej.

Praca w Centrofarm

Centrofarm ciągle poszukuje nowych talentów w sektorze zarządzającym, sprzedażowym oraz magazynowym